Critica

Doina Păuleanu – critic de artă, Director Muzeul de Artă Constanța – Revista “CUGET LIBER”, 16-17.08.2008

Pe Gheorghe Dican l-am cunoscut înainte de a-i şti pictura, ca pe un om deosebit de organizat, cu o gândire clară, logică. Pictura sa este o afirmare a unor forţe dinamice, o afirmare a culorii, o tentaţie către înalt, o pictură care nu-şi refuză contrastele, dar nu acestea formează baza discursului său plastic, ci o tensiune existentă şi pe care o rezolvă întotdeauna printr-o intervenţie care ştie să echilibreze zonele de contrast şi zonele conflictuale, ştiind să aştearnă în cele din urmă o unitate peste acest tot extrem de agitat.

Pictura lui în această fază este abstractă, dar am certitudinea că este acel tip de abstract care îşi găseşte rădăcinile într-o simplificare în care elementele exterioare simbolului au fost sublimate, au fost efectiv atacate în toate conotaţiile lor, rămânând în forma esenţială, forma simbolică. Sigur că acest lucru îl pune în legătură şi cu personalitatea sa directă, artistul fiind de o francheţe extraordinară, ca şi pictura lui, care se desfăşoară în suprafaţă aparent bidimensională. Pictura sa pare să se aştearnă cu o facilitate a meşteşugului care ţine de virtuozitatea pictorului…”

Dan Tudor – scriitor Ziarul “Viața Vâlcii”, nr. 3279 – 20.06.2008

DICAN – un eveniment!

Gheorghe Dican (n. 1960, în Cernişoara, Vâlcea) este fără dubii cel mai prolific şi unul dintre cei mai importanţi artişti plastici care au lucrat sau care lucrează la Râmnicu Vâlcea. Cei care au acces în intimitatea lui creativă îl descriu ca pe un spirit vulcanic, tenace şi sfredelitor, dominat de munca sa şi de comunicarea artei sale în cele patru zări. Tablourile semnate de el sunt expuse acum în colecţii particulare din Suedia, Olanda, Rusia, Italia, Anglia, din Toronto (Canada), Philadelphia (SUA), Antibes (Franţa), Bruxelles şi Hamme (Belgia), Straubing (Germania) şi din mai toate oraşele importante din România. Mai multe muzee de artă româneşti i-au inclus lucrările în colecţiile lor de artă plastică contemporană.

Este autorul celui mai mare vitraliu în formă de cupolă din România (142 mp), comandat de Biblioteca “Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea în 2003 şi terminat în 2004 şi al câtorva alte zeci de vitralii aflate acum în colecţii particulare din România.

Pictura lui Gheorghe Dican a fost expusă publicului în 54 de expoziţii de grup în România (1977-2008), în 13 expoziţii internaţionale (1994-2007) şi în 22 de expoziţii personale, organizate în ţară şi în străinătate (1984-2008).

DICAN – vernisaj la Muzeul de Artă Craiova

Vernisajul celei de-a doua expoziţii a lui Gheorghe Dican, la Muzeul de Artă din Craiova, într-o zi de joi (12 iunie 2008) şi la o oră (19:00) cu multe alte tentaţii, a fost un pariu câştigat de organizator. Peste o sută de craioveni au venit să vadă pictura lui Gheorghe Dican şi sculptura lui Vasile Soponariu, expuse în cinci săli de la parterul Palatului “Jean Mihail”. Printre ei: colecţionari de artă, critici şi istorici de artă, ziarişti, muzeografi, artişti craioveni, studenţi şi actori ai Teatrului Naţional “Marin Sorescu”. Un public cunoscător, analitic şi excelent auditor pentru comentariile orientative făcute de criticii de artă Luiza Barcan, Cătălin Davidescu şi Florin Rogneanu. Un public care a zăbovit îndelung în faţa celor 72 de picturi semnate de Gheorghe Dican şi a celor 30 de sculpturi ale lui Vasile Soponariu.

DICAN – povestitorul

Expoziţia de pictură de la Muzeul de Artă Craiova este un eveniment în seria de expoziţii realizate de pictorul Gheorghe Dican. Prin numărul lucrărilor, prin dimensiunea majorităţii lor, parcă intenţionat concepute să facă faţă spaţiului expoziţional, determinat prin nobleţe şi înălţime, prin decoraţiuni şi iluminare. Dispunerea tablourilor în acest spaţiu provocator a fost concepută de artist ca un răspuns dat celor care, poate, şi-au exprimat cândva îndoieli privind acceptarea picturii sale în habitate dintre cele mai diverse prin dimensiuni şi iluminare, prin asocierea imediată cu alte elemente decorative. Alăturate aici oglinzilor veneţiene, mobilierului de epocă, expuse pe suprafeţe de zid obişnuit sau acoperit cu texturi preţioase, poziţionate în nişe slab luminate sau în baia de lumină a candelabrelor, tablourile lui Dican îşi folosesc forţa luminii interioare, niciodată stridentă, echilibrându-se perfect cu testul de expunere la care sunt supuse. Această pictură îşi poate spune povestea în oricare dintre împrejurări, pentru că abstracţiunile de la prima întâlnire cu pânza se dovedesc a fi naraţiuni cromatice dintre cele mai interesante. Peisajul, portretul şi alegoria se recompun la fiecare întâlnire profundă cu nonfigurativul lui Gheorghe Dican. Dar abstractul practicat aici este, desigur, şi capcană pentru spiritele grăbite, nu tocmai demne să treacă dincolo de culorile vii, puternice, întinse cu nerv şi asociate spectaculos. Un gest destinat celor care consumă arta la limita supravieţuirii. Dar, cu adevărat important, un prag de trecut, simplu şi atractiv, pentru scormonitorul în cutia cu detalii de viaţă, bine dramatizate epic şi cromatic. Cred în continuare că Gheorghe Dican este un mare povestitor. Gestualismul în care îl plasează o parte a criticii pe artist este străin de spiritul construcţiei epice din interiorul picturii sale, deloc impulsivă, sau nu mai departe, în sensul cel mai direct cu putinţă, de unele dintre mişcările fizice ale mâinii care ţine penelul.

Asocierea, în expoziţia deschisă la Muzeul de Artă din Craiova, a picturii lui Gheorghe Dican cu sculptura lui Vasile Soponariu (dominată de personaje fabuloase, imobilizate în expresii ce ţin de o altă dramaturgie), dă forţă unei picturi care îşi reglează lumina interioară la limita unei substanţe epice uşor de descoperit.

Corneliu Ostahie – critic de artă Artindex – 06.07.2013

Gheorghe Dican, unul dintre cei mai vizibili, mai originali şi mai bine cotaţi pictori români din generaţia care a ajuns acum la ceasul deplinei expresivităţi stilistice şi maturităţi creatoare, crede că destinul său ar fi fost cu totul altul dacă în modelarea lui nu ar fi intervenit, încă din anii copilăriei şi adolescenţei, câţiva oameni care, fără a se fi înţeles în vreun fel între ei, i-au îndreptat aspiraţiile, unul după altul, spre realizarea binelui, adevărului şi frumosului, adică spre cele trei valori esenţiale ce definesc plenar formula personalităţii oricărui artist autentic.

Primul dintre ei a fost chiar tatăl său, Nicolae Dican. Acesta picta cruci şi-l lua cu el pe unde avea treabă, prin curţi de biserici, prin cimitire sau pe la ceremoniile de sfinţire a fântânilor săpate pe dealuri de cei care voiau să lase pe-acolo un semn durabil în memoria unor apropiaţi definitiv dispăruţi. Atmosfera acelor locuri, solemnitatea evenimentelor la care era martor, dar mai cu seamă modul în care părintele său îi explica rostul lor l-au făcut să se familiarizeze de timpuriu cu semnificaţia spiritului creştin, cu necesitatea de a fi bun şi înţelegător cu toţi cei din jur, şi nu mai puţin cu bucuria şi liniştea interioară pe care le putea afla de fiecare dată când descoperea lucruri frumoase ori şi le imagina astfel pe cele care nu-i încântau îndeajuns privirile.

Cea de-a doua persoană „providenţială” care a jucat un rol realmente major în existenţa lui Gheorghe Dican a fost unchiul său Gheorghe N. Dican, profesor de desen, de la care a învăţat elementele de bază ale limbajului plastic, specificitatea acestora şi modalităţile prin care se poate ajunge la stăpânirea secretelor expresiei grafice la nivel de performanţă. Practic, atunci când s-a prezentat la examenul de admitere în liceu, era deja un desenator de mare precizie şi virtuozitate, fiind capabil să „execute” peisaje după natură de o acurateţe excepţională, apropiată de cea a unei fotografii.

Această abilitate dusă până în pragul perfecţiunii era rodul sutelor de ore petrecute în căutarea subiectelor desenelor sale, subiecte altfel oferite cu generozitate de peisajul din satul natal şi din împrejurimi. Ajunsese atât de departe cu observarea şi studierea lor, încât era suficient să închidă ochii pentru a vedea fiecare copac de pe dealurile din jur, fiecare casă şi fiecare turlă de biserică profilată în zare. De atunci, mărturiseşte pictorul, nu a mai lucrat niciodată direct în mijlocul naturii, ci numai şi numai slujindu-se de resursele imaginaţiei, reperele vizuale reţinute de memoria sa în acei ani funcţionând ca o arhivă exhaustivă de motive plastice perfect conservate şi oricând accesibile.

O dată cu trecerea de la desen la culoare ajungem şi la cel de-al treilea personaj-cheie de care se leagă începuturile carierei artistice a lui Gheorghe Dican. Este vorba de profesorul Gheorghe Pantelie, de la Liceul de Arte Plastice din Piteşti, de la care a învăţat să facă distincţia dintre simţul culorii, cu care te naşti, dacă îţi este dat să fii pictor, şi ştiinţa culorii, care este cu totul altceva şi care se cere deprinsă prin studiu teoretic, exerciţiu practic şi multă, multă perseverenţă. Tot datorită acestui dascăl, renumit la vremea lui în urbea argeşeană, dar nu numai acolo, s-a apropiat de arta abstractă şi a reuşit să înţeleagă cum funcţionează mecanismele subtile prin care nonfigurativul poate suplini concreteţea obiectuală fără a diminua elocvenţa expresiei plastice ci, dimpotrivă, intensificând-o. În sfârşit, „Fereşte-te de scriitori !” a fost recomandarea imperativă pe care Gheorghe Pantelie i-a făcut-o elevului său înainte de terminarea studiilor liceale. Despre înţelesul acestui bizar, la prima vedere, sfat, voi reveni pe parcursul articolului, după ce mai întâi mă voi opri asupra unor elemente definitorii ale picturii lui Gheorghe Dican, aşa cum ne apare aceasta din perspectiva momentului actual.

De la realitate la „realitatea însăşi”

Fără a nega în mod direct corectitudinea unora dintre „etichetele” pe care criticii de artă i le-au aplicat din abundenţă, fiind considerat când „gestualist”, când „neoexpresionist liric abstract”, când „peisagist” la limita dintre figurativ şi nonfigurativ, Gheorghe Dican  crede cu tărie despre el însuşi că este un pictor realist, deoarece utilizează în demersurile lui creatoare „toate regulile naturii şi nu mai puţin pe cele ale armoniei şi contrastelor cromatice.”  Cu toate acestea, ideea că ar fi un autor de peisaje, chiar dacă ea se înscrie în „realismul” pe care îl invocă, nu poate fi acceptată fără o examinare serioasă a sensului ei şi fără aplicarea amendamentelor de rigoare. Într-adevăr, pictorul nu porneşte de la realitatea unei privelişti pentru a ajunge la o reflectare a acesteia sub formă de peisaj, fie el şi artistic; dimpotrivă, ceea ce caută artistul este să ajungă la o realitate estetică prin mobilizarea unor imagini semnificative, cu valoare de icon arhetipal, remanente în memoria sa după consumarea experienţelor senzoriale concrete şi după  uitarea efectivă a acestora, lucru ce devine uşor explicabil dacă aducem în discuţie ceea ce Henri Bergson  numea „metoda intuiţiei”, aceasta fiind în ultimă instanţă „o experienţă rară” graţie căreia ajungem să ne folosim de binefacerile unui vector cognitiv generat de structura regulilor învăţate şi epurate de orice conţinut material concret. Autorul „Evoluţiei creatoare” scria în această privinţă, nelăsând loc niciunui dubiu, că „arta nu are alt obiect decât acela de a îndepărta simbolurile utile din punct de vedere practic, generalităţile convenţional şi social acceptate, în sfârşit, tot ceea ce maschează pentru noi realitatea, pentru a ne pune faţă în faţă cu realitatea însăşi.”

Este exact teza după care s-a ghidat Gheorghe Dican în creaţia sa, încercând cu perseverenţă şi reuşind de fiecare dată  să-şi ridice discursul plastic la un asemenea nivel conceptual şi la un asemenea grad de puritate a  expresiei încât acesta să nu mai depindă de pretinsele facilităţi ale concretului, care obturează esenţa prin caracterul lor banal-explicativ, împiedicând totodată intuiţia noastră să ajungă la ea. Făcând aşadar pasul de la reflectare la exprimare, după cum ar spune Corneliu Vasilescu, un apropiat şi, într-o oarecare măsură, având în vedere şi venerabila vârstă la care a ajuns, un mentor al pictorului, acesta din urmă a evitat şi continuă să evite cu maximă abilitate capcanele discursivităţii şi ale narativului, tentante prin componenta lor pitorească.

Admiţând, alături de artistul însuşi, că gestualismul rămâne curentul cu cea mai potrivită valoare de gen proxim pentru propria pictură, trebuie să facem precizarea că Gheorghe Dican, în urmarea firească a bergsonianismului său declarat, alternează în majoritatea compoziţiilor zonele aflate sub certă supraveghere raţională cu cele aşa-zis scăpate de sub control, la originea lucrărilor sale putându-se identifica de fiecare dată o structurare logică a alfabetului plastic, a recuzitei de simboluri, semne şi imagini aderente la realul concret sau imaginar – ceea ce urmează până la finalizarea fiecărei pânze în parte fiind însă un proces de abstractizare graduală, perturbat în mod intenţionat la un moment dat prin ignorarea unor etape inerente evoluţiei acestuia, fapt ce echivalează cu deschiderea bruscă a unei uşi spre haos şi incertitudine.

Această ultimă impresie ce poate apărea pe neaşteptate atunci când priveşti lucrările artistului este însă cel mai adesea estompată de cromatica frenetică, plină de vitalitate şi perfect armonizată, în care contrastele piezişe şi tuşele fierbinţi, magmatice, între care găsim insinuate pasaje line şi delicate,  reechilibrează fără dificultate scenele angajate pe panta hazardului şi iraţionalului, oferind retinei construcţii conceptuale şi sensibile în acelaşi timp de o mare coerenţă, rigoare şi expresivitate.

Viziune şi implicare

Despre Gheorghe Dican se mai poate spune, fără teama de a greşi, că este un colorist excepţional înzestrat care a introdus într-o formulă de compunere abstractă concreteţea senzuală şi palpabilitatea rafinată a acelui veritabil spectacol cromatic ce caracterizează încă o parte a picturii româneşti contemporane, şi anume aceea care descinde din Grigorescu, Tonitza şi Luchian.

Într-adevăr, artistul acordă culorii o importanţă primordială, fiind preocupat nu numai de compunerea unei palete care să corespundă şi să răspundă, totodată, cu promptitudine tuturor intenţiilor sale ce urmează să se materializeze pe pânză, ci şi de studiul unor efecte cromatice deosebite rezultate din interacţiunea luminii cu unele medii speciale. Aşa a ajuns să fie interesat de sticla colorată, de proprietăţile luminii emergente asociate acesteia şi, evident, de tehnica vitraliului.

Nu şi-a propus nicio clipă să concureze cu colegii săi sticlari, ceea ce nu l-a împiedicat totuşi să proiecteze şi să realizeze efectiv cel mai mare vitraliu în formă de cupolă aflat în România la ora actuală (142 mp). Acesta a fost montat deasupra holului central al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanu” din Râmnicu Vâlcea, fiind o adevărată provocare atât pentru artist, cât şi pentru constructori. Dincolo de aspectele cu caracter tehnic absolut spectaculoase, lucrarea excelează şi prin valoare artistică intrinsecă, fiind o interpretare a unei teme străvechi – facerea lumii – , în contextul compoziţional al căreia apar motivul solar central, apele de sus despărţite de apele de jos, precum şi 12 secţiuni ce conţin 12 tipuri de scriere care şi-au pus amprenta asupra civilizaţiei umane de-a lungul istoriei. Din punct de vedere cromatic, vitraliul este cât se poate de armonios compus, lumina care trece prin el contribuind în mare măsură la crearea unei ambianţe deosebit de plăcute în spaţiul de dedesubt. Acesta nu este însă unicul vitraliu realizat de artist, lucrări asemănătoare, evident cu teme diferite, putând fi admirate şi la alte construcţii, publice sau particulare, din Râmnicu Vâlcea.

Pictorul nu ascunde deloc faptul că a recurs la acest gen de creaţie plastică şi pentru a-şi putea asigura un nivel decent al veniturilor financiare, excluzând din start alternativa, care ar fi constat în  a-şi face pictura ceva mai „vandabilă”, aducând-o la nivelul publicului. Dimpotrivă, dorinţa lui este aceea de a aduce cândva publicul la nivelul picturii sale. Dar, apropo de public, Gheorghe Dican, care este de vreo 22 de ani şeful Filialei Vâlcea a Uniunii Artiştilor Plastici din România, filială care dispune şi de o frumoasă sală de expoziţii situată chiar în centrul oraşului, are păreri cât se poate de personale în ceea ce priveşte relaţiile artiştilor cu anumite segmente ale acestuia.

Observând cu atenţie tot ceea ce se întâmplă pe la vernisaje, el a ajuns la concluzia că trebuie să întreprindă ceva pentru a scăpa de „pişcotari” sau măcar pentru a evita întâlnirea acestora cu cei realmente interesaţi de operele de artă, de regulă colecţionari care au renunţat să mai frecventeze astfel de evenimente, acuzând discret, dar ferm, prezenţa lumii pestriţe care se vântură încolo şi-ncoace pe tot parcursul desfăşurării lor fără niciun rost dintre cele vizate de expozanţi sau de organizatori. A început prin a interzice folosirea paharelor de plastic şi prin a impune o serie întreagă de alte reguli, stânjenitoare pentru neaveniţi, însă inobservabile practic pentru cei obişnuiţi cu o conduită civilizată.

Pe de altă parte, Gheorghe Dican este de părere că artiştii plastici îşi fac cu mâna lor un mare deserviciu invitând la vernisaje aproape în exclusivitate colegi de breaslă, actori, muzicieni şi scriitori, în loc să se preocupe în primul rând de formarea unui public specific, amator de lucrări de artă în sensul concret al cuvântului, altfel spus cumpărător de astfel de obiecte speciale. Iar pentru că am amintit câteva rânduri mai sus de scriitori, este timpul, cred, să revin la profesorul Gheorghe Pantelie şi să explic ce voia să spună acesta atunci când îşi îndemna elevii să nu se „încurce” cu ei. Mai întâi de toate, dascălul intenţiona să spună că scriitorii vin mai mult din complezenţă la vernisaje ori din interes, sperând la gesturi reciproce din partea artiştilor plastici cu ocazia lansărilor de carte organizate de ei. Mai apoi, el vedea în scriitori un adevărat pericol pentru plasticieni deoarece aceştia din urmă s-ar fi putut „dedulci” la discursivitatea, abundenţa de figuri de stil şi narativitatea caracteristice, după cum se pare că era convins, literaturii, ceea ce în viziunea sa nu era deloc de dorit. În sfârşit, profesorul incrimina limbajul stufos, excesiv de metaforic şi imprecis pe care scriitorii îl folosesc atunci când o fac pe criticii de artă. Desigur, toate acestea sunt opinii de care nimeni nu este obligat să ţină seama, după cum, din alt punct de vedere, este probabil ca mulţi să le accepte după ce se vor fi uitat, mai discret sau mai insistent, la ce se petrece cu adevărat în perimetrul manifestărilor ce  definesc relaţiile dintre cele două grupări de creatori.

Închizând paranteza rezervată profesorului Pantelie şi concentrându-ne din nou atenţia asupra  subiectului principal al acestui articol, respectiv asupra lui Gheorghe Dican, procedăm la o scurtă recapitulare şi consemnăm că el este pictor gestualist, creator de vitralii, şef de filială UAP şi supervizor al activităţii unei galerii de artă. Lista aceasta este însă departe de a se încheia, întrucât artistul este deopotrivă grafician, ilustrator de cărţi, muzeograf la Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea şi autor sau coautor al unor proiecte şi manifestări culturale şi artistice de mare amploare şi importanţă, dintre care ar fi de amintit: Expoziţia Naţională „Arta în drum spre muzeu” (împreună cu criticul de artă Luiza Barcan şi cu regretatul soţ al acesteia, sculptorul Alexandru Nancu) – 1999; Simpozionul Naţional „Tradiţie şi Postmodernitate” – 2002 – , eveniment, conceput şi realizat tot împreună cu cei doi, în urma căruia au apărut revista „Ianus” şi seria de micromonografii „Biserici de lemn din Vâlcea”; Simpozionul Naţional de Pictură de la Brădişor – Vâlcea (2005 şi 2006) soldat cu constituirea amplei colecţii de artă contemporană românească de la Grand Hotel Sofianu, Râmnicu Vâlcea. La toate acestea se adaugă peste 200 de expoziţii girate în calitate de curator, zeci de expoziţii personale şi de grup, participări la numeroase tabere de creaţie etc.

Aşadar, avem de a face cu un artist care trăieşte şi se exprimă departe de orice ispită a „turnului de fildeş”, cu un vizionar, în felul său, care a înţeles la timp faptul că nu e suficient să fii bun, foarte bun sau poate chiar cel mai bun în ceea ce este de aşternut pe pânză, pe hârtie, pe sticlă ori de cioplit în lemn sau piatră, ori de turnat în bronz, după cazul fiecăruia în parte, ci că e la fel de necesar să „tai pârtie”, cum se zice, în faţa creaţiei tale, lucrând asupra mentalităţii adesea refractare a publicului şi asupra cercurilor inerte (dar susceptibile de a fi recuperate din perspectivă estetică) ale societăţii, pentru ca aceasta să se poată impune cu adevărat.

 

Corneliu Antim – critic de artă Text Catalog “PERPETUUM GESTUAL” – 2004

Pictor din Rm. Vâlcea, Gheorghe Dican este exponentul libertăţii absolute a expresiei picturale. Este felul lui de a respira, de a striga, de a-şi imagina realitatea lumii în care trăieşte. Timbraţia suculentă a culorilor pe care le combină în paletă rezumă armonia şi sublimitatea esenţială a universului său de simţiri şi trăiri, în care contrastele îşi caută locul ideal şi echilibrul se destramă în turbionul neobosit al genezelor continui.

Corneliu Antim – critic de artă – ”Ziarul Financiar” – 13.04.2007

Pictura lui Dican are aceeaşi savoare coloristică pe care o sesizasem cu ani în urmă, atunci când mişcarea lui gestuală avea ceva din sălbăticia instinctului, ce impunea autoritatea in-formului, dar şi din energia distilată a ontogenezei lui artistice. Culturalmente, Dican aparţine acestei rare stirpe de continuatori zeloşi, ce îşi revendică vocaţia originară a picturii în istoria sensibilă a umanităţii. Este felul sau de a fi şi de a se exprima în orice împrejurare, mereu egal cu sine.

Aici nu mai este loc nici pentru hazard experimental şi nici pentru delir improvizatoric. Această formă de conformism faţă de o identitate stilistică, croită atât de pe potriva ta şi a înclinaţiilor  tale creative, nu exclude (…) nici rigoarea şi nici libertatea expresiei artistice (a tendinţei irepresibile spre “ordine şi dezordine”, adică), ce concură la naşterea operei de artă.

Un asemenea mecanism de creaţie are toate şansele să se plieze pe modelul de spiritualitate şi sensibilitate al timpului şi al colectivităţii cărora li se adresează artistul.

Corneliu Antim – critic de artă “Ziarul de duminică” – 30.05.2008

Panourile picturale ale lui Dican sunt strălucitoare şi reconfortante vizual în expresia lor coloristică, elegante şi palpitând de naturaleţe în dinamica lor gestuală. Ele ne oferă şi de această dată un atractiv amestec de spontaneitate şi tact compoziţional. Un joc fascinant cu materia cromatică în planitudinea ei senzorială, un aplomb asociativ al tonalităţilor calde şi reci, aspre sau catifelate, mereu surprinzătoare prin armoniile create, par a fi astăzi dominantele picturii sale.

Cătălin Davidescu – critic de artă – Revista ”Ramuri” nr. 8, august 2008

Pânzele lui Gheorghe Dican sunt rezultatul unor exteriorizări impulsive, al unor momente de maximă tensiune interioară, când necesitatea “eliberării” se manifestă în descătuşări de o gestualitate spontană, salvată, însă, de facilitatea ce ameninţă adesea un asemenea tip de expresie datorită nu atât harului său înnăscut pentru culoare, cât mai ales inteligenţei sale artistice.

Seria de tuşe în nuanţe adesea extrem de apropiate, alteori într-un puternic contrast, puse din aproape în aproape, relaţionându-se reciproc cu o minuţioasă precizie, mai mult simţită decât premeditată, creează o reţea cromatică densă, agitată, ce leagă unitar câmpul de senzaţii transpuse. Tabloul devine astfel o dezvoltare uneori sinestezică de nuanţe, dar cel mai adesea o explozie a complementarelor ce asigură coeziunea imaginii.

Practicând un gestualism de tip abstract – aşa cum au fost receptate imaginile sale de majoritatea criticii de specialitate -, Gheorghe Dican îşi cultivă hedonist – cum îl identifică Luiza Barcan – antinomiile spirituale dar şi sentimentale, prin intermediul celor cromatice.

Artistul construieşte o lume dinamică, unde culoarea foarte rar cenzurată de linie creează această senzaţie datorită unor ritmuri ample ale pensulei cu aglomerări de materie şi sugestive treceri dintr-o textură în alta. Această cromatică vie, plină de dramatismul unui început de univers, îţi dă senzaţia unei scurgeri de magmă unde tensiunea interioară este indusă de contrastul cromatic, de diferenţele de impastare ale suprafeţei picturale.

Demersul spiritual, dar şi senzorial, al compoziţiei este accentuat de forţa viscerală cu care artistul reuşeşte să îşi încarce materia colorată. Suntem în faţa unui univers zbuciumat unde invazia pigmenţilor este temperată de aşezările calme ale unor tuşe cu respiraţie largă.

Explozia materiei în încercarea sa de a domina întreaga suprafaţă imprimă un sens dinamic şi expresiv pastei care, în mod evident, ascultă de impulsurile creatorului mai curând decât de libertăţile pe care pictura de la Kandinsky încoace şi le-a adjudecat. Senzaţia atât de pregnantă a disoluţiei sale este însă posibilă – nu trebuie omis acest amănunt – datorită elaborării, dar mai curând a unor intuiţii plastice de mare fineţe.

Alexandra Titu – critic de artă – ”Inepuizabilele surse ale tradiției” – Albumul personal de pictură Gheorghe Dican

Pentru artistul secolului al XXI-lea, opţiunea pentru unul dintre multiplele trasee indicate de modernism şi de avangardă, cu distorsiunile şi hibridările lor în reluările critice, hermeneutice, ale transavangardei şi postmodernismului este, dincolo de dificultăţile de a adecva o soluţie propriului mediu cultural şi propriei predispoziţii estetice, incitantă şi impune o dimensiune teoretică ce exclude comoditatea simplă a reprezentării abile a unei realităţi mereu disponibilă pentru a fi reprezentată, mereu satisfăcătoare în bogăţia detaliilor, frumuseţe primă, dincolo de estetic, sau dramă, sau capacitate de metamorfozare. Distanţa temporală şi geoculturală faţă de punctele de emergenţă ale acestor soluţii deja instituite, în care puritatea ideologică prevalează asupra seducţiei formale, chiar dacă tocmai condiţia formală este finalitatea exerciţiului de atelier şi prospecţiunii estetice, oferă artistului ce îşi asumă această distanţare, această marginalitate (dar şi relaţia cu tradiţiile instaurate, ca program continuator sau ca act apropriativ sau critic) posibilitatea sintezelor personale, a suprapunerii de interogări şi piste de explorare atunci când nu etalează ruptura cu orice precedenţă.

Gheorghe Dican aparţine tipului de artist ce îşi asumă ca pe un statut oarecum privilegiat, condiţia provincială, condiţia de artist care îşi elaborează stilul în dialog fecund cu tradiţii filtrate şi sintetizate de arta autohtonă, dar reluând aceleaşi probleme şi interogări ca şi artiştii care au inaugurat modul de referinţă la realitate  – realitatea naturală – din perspectiva potenţialităţii sale de a deveni imagine artistică, de a deveni pictură. Spectrul preocupărilor sale acoperă un areal larg, dacă urmărim jocul între o obiectivare – impregnată de lirism – şi o intensă subiectivare – expresionistă – ce nu abandonează însă obiectul şi, mai cu seamă, nu îl distruge. Cicluri de imagini ce fac referinţă la realism, prin fidelitatea (mai ales anamnezică) faţă de un anume topos, de reperele sale definitorii – coline cu o anume curbură lentă, copaci chemând în jurul lor un spaţiu, construindu-l discret, fără a impune evidenţa structurii, de altfel, subtext ferme. Efectul imediat al recunoaşterii localizante acreditează realismul, nuanţat de aportul unui imaginar care a şlefuit observaţia, lăsând să transpară un arhetip de „acasă”, şi de preponderenţa preocupării pentru picturalitate. Registrul cromatic al acestor peisaje este mimetic, dar rafinat de acest primat al discursului pictural ce impune selecţia luminii, a anotimpurilor, a segmentului diurn, sacrificări ale prestanţei motivului care, îl fac, în definitiv, mai pregnant.

Alternativa acestui mod de a media relaţia imaginii cu modelul prin prisma unui mimesis – secund, dominat de reverie şi recurenţă a arhetipului – o impune intensitatea participării subiective, înregistrarea directă, francă, a reacţiei la impresia  nedizlocată din rolul său declanşator al gestului creator. Tocmai această reactivitate alertă, acest pathos al unei descrieri a viziunii ce se suprapune peste realitate, nu excluzând-o ci doar infuzându-i entuziasmul imaginării, o energie vitalistă şi un acut sens al trecerii timpului, defineşte maniera sa expresionistă intens personală. Gesturi energice materializează elementele peisajului, sau naturii moarte, acest peisaj cu obiecte. Un  cer roşu intens, mai curând subiectiv simbolic, o gamă intensă de galbenuri solare şi de galbenuri mohorâte, armonii îndrăzneţe, chiar provocatoare, oferă cheia de lectură a imaginilor, sugerând o naraţiune condensată sau sublimată dincolo de ecranul plan al imaginii.

Adrian Radu – Revista „Argeș” – aprilie 2006 și „Almanahul Revistei Argeș” – 2007

Prin pictura sa, Gheorghe Dican nu-şi propune să dea soluţii definitive clădite pe sedimentarea unor cunoştinţe livreşti ori maturizate de bagheta vreunui maestru consacrat. Convins că orice produs artistic se impune ochiului prin autenticitatea imaginii şi puterea sa de expresie, iar minţii, prin mesajul cuprins, mânat şi de o structură a firii care nu suportă pauze de relaxare, imortalizează pe suprafaţa oricărei pânze câte un moment din eterna mişcare. Ideea pulsului vieţii, în orice fel de variantă sau ambient, îi poartă imaginaţia de la alfa la omega. Animaţia specifică gândirii vii este surprinsă într-o largă diversitate de aspecte, ca etalarea epică a unei mulţimi de stări trăite în forma unor entităţi bine definite. Privindu-i în ansamblu lucrările, atenţia ne este reţinută de un cinetism perpetuu care leagă unitar momentele ilustrate ca treptele aceleiaşi scări. Fiecare pânză reţine în felul ei un moment sau o formă din seismul vieţii.

Prin natura sa, trăirea nu poate fi sugerată prin calm, prin linişte sau printr-un echilibru stabil. Larga varietate a frământărilor specifice mai ales prezentului, e văzută în amănunţime, aproape clipă cu clipă, aşa cum ne prezentau impresioniştii o mulţime de aspecte ale aceluiaşi peisaj. Gândul îşi desfăşoară frământarea tumultuoasă, uneori pătimaşă, împins atât de nevoia de a cunoaşte cauze, cât şi de efectul evident al conflictelor. Verticala şi orizontala, cele mai importante exponente ale nemişcării, sunt rar întâlnite, iar, atunci când totuşi există, ele susţin mişcarea din vecinătate. Mânuirea cu multă lejeritate a tuşelor, vibraţia petelor, contrastul abrupt dintre tonuri şi nuanţe, păstrarea intenţionată a unor culori pure, alăturarea lucidă a unor pete în relaţie de complementaritate, evitarea unei dominante cromatice evidente, ca şi intervenţia surprinzătoare a unor grafieri subtile ce amintesc prin curbura lor de scrierea islamică ori de iscălitura japoneză, suculenţa pastei, prin toate acestea se creează impresia de mult cinetism

Adina Renţea – „Abstract – Gheorghe Dican, pictură”, 25.05-7.06.2022

Aflat la vârsta maturităţii artistice, Gheorghe Dican se mişcă cu dezinvoltură firească în lumea morfologiei plastice, de la ceea ce am putea numi realism, dacă n-ar fi permanent trecut printr-un filtru foarte personal, la lucrări de natură gestual-abstractă. Este un artist în a cărui creaţie, latura intelectuală joacă un rol important, care reuşeşte să unească conceptualul cu afectivul, senzorialul cu reflecţia, într-un discurs personal asupra libertăţii de exprimare.

Nobil ca viziune, colorist de forţă, statornic în credinţa că pictura este, mai presus de toate, culoare, Gheorghe Dican a reuşit de-a lungul timpului să îmbine în compoziţiile abstracte, concreteţea senzuală cu demersurile rafinate unui veritabil spectacol cromatic, ce caracterizează, încă, o parte a picturii româneşti contemporane.

A dat frâu liber fanteziei într-un mod adecvat, dar problema acestei libertăţi nu exclude apelul la marile lecţii ale maeştrilor de altădată şi nici afinităţile cu câţiva iluştrii contemporani. Receptivitatea faţă de modele – paradigme artistice de autoritate – face ca discursul său artistic să dobândească virtuţile unei veritabile sinteze, realizată de un creator înzestrat, analist subtil al contextelor vitale, capabil de reformulări, pe cât de incitante, pe atât de consistente. Jocul intelectual substituie, într-un ritm vivace, emoţia trăirii, surprinzând prin prospeţimea tonurilor sau densitatea structurii compoziţionale.

O perpetuă contrapunere a unor imagini semnificative, a viului şi a epuizării acestuia, a vegetalului şi umanului, creează atât tensiuni de receptare, cât, mai ales, tensiuni vizuale, transpuse în forţa gestului sau în explozia cromatică, susţinută fie prin armonii rafinate, fie prin zone de alternare.

Oricâte exegeze ar naşte opera lui Gheorghe Dican, ceea ce contează este, ca întotdeauna, proba timpului! Viabilitatea lucrărilor sale, capacitatea lor de a comunica stări sufleteşti, reflecţii existenţiale si, mai ales, satisfacţie estetică, acestea vor fi răspunsurile istoriei!

Şi tot artistul, prietenul meu de peste un sfert de veac, îmi dă, din nou, dreptate, într-un interviu din 2010:

„Patrimoniul oricărui artist este opera lui. Pentru că mă apropii de vârsta de 50 de ani, cred că am suficiente motive să consider că, în virtutea faptului că abordez munca mea cu o foarte mare seriozitate, patrimoniul personal conţine destul de multe lucrări care vor trece ceea ce se numeşte proba timpului. De altfel cred că nu există artist care să nu cocheteze, într-un fel sau altul, cu eternitatea!”